top of page

Faipari tevékenységek munkavédelmi célvizsgálata 2023

Using Electric Sander

A faipari tevékenység munkavédelmi szempontból az egyik legveszélyesebb munkakör. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium Munkavédelmi Irányítási Főosztálya tájékoztató anyagot adott ki amelyben összefoglalták, hogy a célvizsgálatok milyen szempontrendszer szerint fognak lezajlani.

  • További részletek itt

Tűzvédelmi szakvizsga

letoltokozpont.jpg

2022 november 3-án tűzvédelmi szakvizsgát szervezünk az alábbi foglalkozási ágakban

  • (1) Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők,

  • (2) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint tűz vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők,

  • (3) Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.

A mustgáz veszélyei.
A TIM Munkavédelmi Irányítási Főosztályának tájékoztatása kiadványok megjelenéséről

Making Wine

A szüreti időszak végén is fokozottan kell figyelni a mustgáz veszélyeire. Felhívjuk a figyelmet ismételten a must erjedési veszélyeivel kapcsolatos biztonsági és egészségvédelmi előírások betartására a dolgozók védelme érdekében. A megelőző intézkedések megtétele rendkívül fontos valamennyi borkészítéssel foglalkozó munkáltató, önfoglalkoztató és magángazdálkodó számára.

http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszlet=870 nyomán

A rovarcsípés veszélyei.
A TIM Munkavédelmi Irányítási Főosztályának tájékoztatása kiadványok megjelenéséről

darazscsipes.jpeg

A rovarcsípések közül a méhek és darazsak csípései a legveszélyesebbek hazánkban. A méh- és darázs csípések az időjárás és a rovarok biológiai sajátosságai alapján az őszi időszakban is előfordulhatnak. A csípés esetén szükséges teendőkről, valamint a megelőzés érdekében szükséges intézkedésekről, javaslatokról adunk tájékoztatást a kiadványban.

http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszlet=870 nyomán

A biztonságos munkavégzés a mezőgazdaságban.
A TIM Munkavédelmi Irányítási Főosztályának tájékoztatása kiadványok megjelenéséről

Checking Lettuce Growth

biztonságos munkavégzés a mezőgazdaságban ágazati útmutatóval segítséget nyújtunk a munkáltatóknak, a munkavédelmi és a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóknak a munkavédelmi feladataik ellátásában. Az útmutató a munkavédelmi célkitűzésektől kezdődően ismerteti - többek között - az agrárágazatban a biztonságos munkavégzés veszélyeit, feltételeit, a munkahelyek kialakításának követelményeit, a munkáltató bejelentési kötelezettségéig bezárólag. Szemléltetésül a munkavédelmi hatósági ellenőrzések során készített fényképek szolgálnak. Az esetleírások megtörtént halálos munkabaleseteket mutatnak be.

http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszlet=870 nyomán

JELENTÉS A munkavédelmi hatóság 2020. évi ellenőrzési tapasztalatairól

Technicians at Work

A munkavédelmi hatóság minden évben összesíti ellenőrző tevékenységét. Ezt a munkát a morábiakhoz hasonlóan a 2020. évi Ellenőrzési Irányelvek, az Országos Hatósági Ellenőrzési Terv és a saját munkatervben meghatározottak figyelembe vételével végezte.

Munkabalesetek alakulása-2020

munkabaleset2.jpg

Az ITM Munkavédelmi Főosztálya időről-időre nyilvánosságra  hozzá a munkabalesetek alakulásáról készült statisztikát. A most elkészült dokumentum a 2020-as év során tapasztaltakat foglalja össze.

Hidegben történő munkavégzés

munkavégzés hidegben.png

A szabadtéri munkahely hidegnek minősül, ha a várható napi középhőmérséklet a munkaidő 50%-nál hosszabb időtartamban a +4 °C-ot nem éri el.

A hideg munkakörnyezet kedvezőtlen hatásai miatt elsősorban a szabadban végzett fizikai munka (pl. fakitermelés, építőipari kivitelezési tevékenység, útépítés, útburkolás, úttisztítás, szemétszállítás, állattartó telepeken végzett munka) során kell különös gondot fordítani a munkavállalók védelmére:

Hidegnek minősülő munkahelyeken munkaszervezéssel kell biztosítani, hogy óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces (szélsőségesen hideg időjárási körülményeknél akár hosszabb időtartamban) pihenőidő beiktatása történjen. A pihenőidőt a környezethez képest melegebb (lehetőleg fűtött, komfortzónába eső), megfelelő ülőalkalmatossággal ellátott pihenőhelyen töltsék el a munkavállalók.

Újdonság - Fagyálló vízköddel oltó

Vízköddel oltó tűzoltó készüléke.jpg

A lítium-ion akkumulátorok, gumiabroncsok vagy műanyagok tüzeinek sikeres eloltásához különösen hatékony oltóanyagra van szükség. A NEURUPPIN WD F-500 sorozatú állandó tűzoltókészülékei itt vannak: A -30 ° C-ig fagyvédett, környezetbarát oltóanyag gyorsan és hatékonyan képes támadni a tüzet. Az F-500 beágyazza és elfojtja az az égő üzemanyagokat és az éghető gázokat. Ezenkívül az oltóanyag gyorsan csökkenti a hőt és csökkenti az égő anyag felületi feszültségét. A NEURUPPIN WD F-500 oltók 1 l, 3 l, 6 l és 9 l méretben kaphatók. Mivel fagyálló oltóanyaggal vannak feltöltve, így alkalmasak arra is, hogy vészhelyzet esetén megbízhatóan elérhetők legyenek a szabadban vagy fűtetlen helyeken

Alkotói pályázat

tűzvédelem alkotói pályázat.jpg

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság alkotói pályázatot hirdet óvodások és iskolások részére, melyre a 6-10 éves, a 11-14 éves, valamint a 15-18 éves korcsoportban tanulók küldhetnek be alkotásokat. A pályázat felmenő rendszerű, első körben területi szinten bírálják el a beérkezett műveket. A területi szinten első helyezést elért alkotások az országos versenyben vesznek részt

CO érzékelők pozitív és negatív listája

co érzékelő.webp

A BM OKF, mint a szén-monoxid-érzékelők piacfelügyeletét ellátó hatóság közzéteszi a megbízható és a vizsgálat során nem biztonságosan működő szén-monoxid-érzékelőkről készített kimutatásokat. A negatív listán szereplő termékek forgalmazását a hatóság megtiltotta a termékek nem megbízható működése miatt. A BM OKF felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy semmilyen körülmények között ne vásároljanak a negatív listán szereplő termékek közül, illetve amennyiben korábbról már ilyen érzékelővel rendelkeznek, akkor azokat cseréljék le a pozitív listán található termékek egyikére.

Új Robbanás elleni TVMI

robbanás elleni védelem TVMI.jpg

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 24/A. § e) pontjában foglalt jogkörömnél fogva a robbanás elleni védelemről szóló Tűzvédelmi Műszaki Irányelv módosítását egységes szerkezetben kiadom. E TvMI 2021. január 15-től érvényes és ezzel egyidejűleg a TvMI 13.1:2020.01.22. azonosítóval rendelkező Tűzvédelmi Műszaki Irányelv érvényét veszti.
 

Diákmunka  2023.06.

Diákmunka munkavédelmi előírásai

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltatóknak kötelessége és érdeke a diák munkavállalók figyelmét felhívni arra, hogy mit is jelent a munkahelyi biztonság, hiszen az általuk alkalmazott diákok egy része valószínűleg még nem dolgozott szervezett munkavégzésben, vagy legfeljebb korábban is csak nyári munka alkalmával dolgozott.

 

Fontos momentum még, hogy azt is meg kell tanulniuk a diákoknak, hogy egy munkahelyen nem csak saját testi épségükre kell vigyázniuk, hanem a velük együtt dolgozó munkavállalók, diákok és a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyeket is meg kell óvni a sérüléstől.

További részletek itt!

Munkavédelmi képviselő képzés  2023.04.

Munkavédelmi képviselő képzés

Munkavédelmi képviselőt kell választani annál a szervezetnél ahol a Munka Törvénykönyve hatály alá tartozó munkavállalók létszáma legalább 20 fő.

Előkészítjük, megszervezzük a munkavédelmi képviselők választását, megtartjuk a kötelező alap- és továbbképző oktatást

További részletek itt!

Nyílt nap  2023.04.

munkavédelmi_nyílt_nap.jpg

 A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Osztálya 

2023. április 26. napján nyílt napot szervezett, amelyen előadást tartottunk a leesés elleni védelem témakörében.

Előadásunkat az alábbi linkeken megtekintheti:

 

Faipari tevékenységek munkavédelmi célvizsgálata 2023

Using Electric Sander

A faipari tevékenység munkavédelmi szempontból az egyik legveszélyesebb munkakör. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium Munkavédelmi Irányítási Főosztálya tájékoztató anyagot adott ki amelyben összefoglalták, hogy a célvizsgálatok milyen szempontrendszer szerint fognak lezajlani.

  • További részletek itt

Tűzvédelmi szakvizsga

letoltokozpont.jpg

2022 november 3-án tűzvédelmi szakvizsgát szervezünk az alábbi foglalkozási ágakban

  • (1) Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők,

  • (2) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint tűz vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők,

  • (3) Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.

A mustgáz veszélyei.
A TIM Munkavédelmi Irányítási Főosztályának tájékoztatása kiadványok megjelenéséről

Making Wine

A szüreti időszak végén is fokozottan kell figyelni a mustgáz veszélyeire. Felhívjuk a figyelmet ismételten a must erjedési veszélyeivel kapcsolatos biztonsági és egészségvédelmi előírások betartására a dolgozók védelme érdekében. A megelőző intézkedések megtétele rendkívül fontos valamennyi borkészítéssel foglalkozó munkáltató, önfoglalkoztató és magángazdálkodó számára.

http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszlet=870 nyomán

A rovarcsípés veszélyei.
A TIM Munkavédelmi Irányítási Főosztályának tájékoztatása kiadványok megjelenéséről

darazscsipes.jpeg

A rovarcsípések közül a méhek és darazsak csípései a legveszélyesebbek hazánkban. A méh- és darázs csípések az időjárás és a rovarok biológiai sajátosságai alapján az őszi időszakban is előfordulhatnak. A csípés esetén szükséges teendőkről, valamint a megelőzés érdekében szükséges intézkedésekről, javaslatokról adunk tájékoztatást a kiadványban.

http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszlet=870 nyomán

A biztonságos munkavégzés a mezőgazdaságban.
A TIM Munkavédelmi Irányítási Főosztályának tájékoztatása kiadványok megjelenéséről

Checking Lettuce Growth

biztonságos munkavégzés a mezőgazdaságban ágazati útmutatóval segítséget nyújtunk a munkáltatóknak, a munkavédelmi és a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóknak a munkavédelmi feladataik ellátásában. Az útmutató a munkavédelmi célkitűzésektől kezdődően ismerteti - többek között - az agrárágazatban a biztonságos munkavégzés veszélyeit, feltételeit, a munkahelyek kialakításának követelményeit, a munkáltató bejelentési kötelezettségéig bezárólag. Szemléltetésül a munkavédelmi hatósági ellenőrzések során készített fényképek szolgálnak. Az esetleírások megtörtént halálos munkabaleseteket mutatnak be.

http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszlet=870 nyomán

JELENTÉS A munkavédelmi hatóság 2020. évi ellenőrzési tapasztalatairól

Technicians at Work

A munkavédelmi hatóság minden évben összesíti ellenőrző tevékenységét. Ezt a munkát a morábiakhoz hasonlóan a 2020. évi Ellenőrzési Irányelvek, az Országos Hatósági Ellenőrzési Terv és a saját munkatervben meghatározottak figyelembe vételével végezte.

Munkabalesetek alakulása-2020

munkabaleset2.jpg

Az ITM Munkavédelmi Főosztálya időről-időre nyilvánosságra  hozzá a munkabalesetek alakulásáról készült statisztikát. A most elkészült dokumentum a 2020-as év során tapasztaltakat foglalja össze.

Hidegben történő munkavégzés

munkavégzés hidegben.png

A szabadtéri munkahely hidegnek minősül, ha a várható napi középhőmérséklet a munkaidő 50%-nál hosszabb időtartamban a +4 °C-ot nem éri el.

A hideg munkakörnyezet kedvezőtlen hatásai miatt elsősorban a szabadban végzett fizikai munka (pl. fakitermelés, építőipari kivitelezési tevékenység, útépítés, útburkolás, úttisztítás, szemétszállítás, állattartó telepeken végzett munka) során kell különös gondot fordítani a munkavállalók védelmére:

Hidegnek minősülő munkahelyeken munkaszervezéssel kell biztosítani, hogy óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces (szélsőségesen hideg időjárási körülményeknél akár hosszabb időtartamban) pihenőidő beiktatása történjen. A pihenőidőt a környezethez képest melegebb (lehetőleg fűtött, komfortzónába eső), megfelelő ülőalkalmatossággal ellátott pihenőhelyen töltsék el a munkavállalók.

Újdonság - Fagyálló vízköddel oltó

Vízköddel oltó tűzoltó készüléke.jpg

A lítium-ion akkumulátorok, gumiabroncsok vagy műanyagok tüzeinek sikeres eloltásához különösen hatékony oltóanyagra van szükség. A NEURUPPIN WD F-500 sorozatú állandó tűzoltókészülékei itt vannak: A -30 ° C-ig fagyvédett, környezetbarát oltóanyag gyorsan és hatékonyan képes támadni a tüzet. Az F-500 beágyazza és elfojtja az az égő üzemanyagokat és az éghető gázokat. Ezenkívül az oltóanyag gyorsan csökkenti a hőt és csökkenti az égő anyag felületi feszültségét. A NEURUPPIN WD F-500 oltók 1 l, 3 l, 6 l és 9 l méretben kaphatók. Mivel fagyálló oltóanyaggal vannak feltöltve, így alkalmasak arra is, hogy vészhelyzet esetén megbízhatóan elérhetők legyenek a szabadban vagy fűtetlen helyeken

Alkotói pályázat

tűzvédelem alkotói pályázat.jpg

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság alkotói pályázatot hirdet óvodások és iskolások részére, melyre a 6-10 éves, a 11-14 éves, valamint a 15-18 éves korcsoportban tanulók küldhetnek be alkotásokat. A pályázat felmenő rendszerű, első körben területi szinten bírálják el a beérkezett műveket. A területi szinten első helyezést elért alkotások az országos versenyben vesznek részt

CO érzékelők pozitív és negatív listája

co érzékelő.webp

A BM OKF, mint a szén-monoxid-érzékelők piacfelügyeletét ellátó hatóság közzéteszi a megbízható és a vizsgálat során nem biztonságosan működő szén-monoxid-érzékelőkről készített kimutatásokat. A negatív listán szereplő termékek forgalmazását a hatóság megtiltotta a termékek nem megbízható működése miatt. A BM OKF felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy semmilyen körülmények között ne vásároljanak a negatív listán szereplő termékek közül, illetve amennyiben korábbról már ilyen érzékelővel rendelkeznek, akkor azokat cseréljék le a pozitív listán található termékek egyikére.

Új Robbanás elleni TVMI

robbanás elleni védelem TVMI.jpg

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 24/A. § e) pontjában foglalt jogkörömnél fogva a robbanás elleni védelemről szóló Tűzvédelmi Műszaki Irányelv módosítását egységes szerkezetben kiadom. E TvMI 2021. január 15-től érvényes és ezzel egyidejűleg a TvMI 13.1:2020.01.22. azonosítóval rendelkező Tűzvédelmi Műszaki Irányelv érvényét veszti.
 

bottom of page