top of page
Notebook
MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁS

 SEGÍTÜNK 

Munkavédelmi és tűzvédelmi oktatást minden munkahelyen kell tartani, de a törvények szerint nem azonos időközönként. Míg a tűzvédelemben előírás a munkavállalók évenkénti tűzvédelmi oktatása, addig a munkavédelem valamivel enyhébb feltételeket szab meg.


 

Working with Laptops

Miért kell tűz- és munkavédelmi oktatást tartani, ki tarthatja és milyen gyakran szükséges? 

Online meeting
 •  munkába álláskor,
   

 •  munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
   

 •  munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
   

 •  új technológia bevezetésekor,
   

 •  hatósági előírás esetén

 •  munkába álláskor,
   

 •  munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
   

 •  munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
   

 •  új technológia bevezetésekor,
   

 •  hatósági előírás esetén

miners working
Blue-collar worker
 •  munkába álláskor,
   

 •  munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
   

 •  munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
   

 •  új technológia bevezetésekor,
   

 •  hatósági előírás esetén

MIÉRT JÁR JÓL VELÜNK?

 • Mert regisztrált oktatásszervezők vagyunk

 • Mert engedélyszámmal rendelkező felnőttképző intézmény vagyunk

 • Mert több mint 30 tűzvédelemmel és munkavédelemmel foglalkozunk

 • Mert kollégáink a legmagasabb szintű
  képesítéssel rendelkeznek

 • Mert konzultálhat velünk

 • Mert online képzést is szervezünk

 

Safety Wear

20 munkavállaló felett KÖTELEZŐ!

Munkavédelmi képviselőt kell választani annál a szervezetnél ahol a Munka Törvénykönyve hatály alá tartozó munkavállalók létszáma legalább 20 fő.

MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ
... képzés
... választás lebonyolítás

Miből vizsgázhat?
Anchor 1


A munkavédelmi képviselő képzések szakmai felügyeletét ellátó  foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter 2023.01.27-én nyilvánosságra hozta a képzések ismeretanyagának minimum követelményeit és  a munkavédelmi képviselő alapképzés és továbbképzés szakmai felügyeletének szabályzatát, így a képzések 2023-ban is folytatódhatnak!

Working with Laptops
Munkavédelmi képvislő kérdés

A   munkáltató   az   egészséges   és   biztonságos   munkavégzésérdekében köteles a munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselőikkeltanácskozni,   valamint   biztosítani   részükre   a lehetőséget,   hogy   részt vehessenek az egészségre és biztonságra vonatkozó munkáltatói intézkedés kellő időben történő előzetes megvitatásában.

A   munkavállalók   az   egészséget   nem   veszélyeztető   és biztonságos  munkavégzéssel összefüggő  jogaik  és  érdekeik  képviseletére jogosultak maguk közül a következők szerint képviselőt vagy képviselőket (a továbbiakban: munkavédelmi képviselő) választani: munkavédelmi képviselő választást kell  tartani minden munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma legalább húsz fő. A választás lebonyolítása és a feltételek biztosítása a munkáltató kötelezettsége;

A munkavédelmi képviselőt egyenlő, titkos és közvetlen szavazással öt évre  választják.  A megvá-lasztott  munkavédelmi  képviselők  személyéről  a munkavállalókat tájékoztatni kell.   A       munkavédelmi      képviselők megválasztásának,  megbízatása  megszűnésének,  visszahívásának rendjére, működési területére az Mt.-nek az üzemi tanács tagjaira, illetve az üzemi megbízottra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, ideértve a központi munkavédelmi bizottság megalakításának lehetőségét is.
Amennyiben a munkavédelmi képviselők száma eléri a hármat, úgy munkahelyi munkavédelmi bizottságot (a továbbiakban: bizottság) hozhatnak létre.  Bizottság  létrehozása  esetén  a munkavédelmi  képviselőt  megillető jogokat - ha azok a munkavállalók összességét érintik - a bizottság gyakorolja.A bizottság tárgyalásán - a bizottság kezdeményezésére - a munkáltató vagy hatáskörrel rendelkező megbízottja köteles részt venni.

Annál a munkáltatónál, ahol a foglalkoztatottak száma legalább húsz fő,     és     munkavédelmi    kép- viselők     működnek,     a     munkáltatóösszmunkáltatói szinten paritásos munkavédelmi testületet (a továbbiakban:testület) hoz létre, amelyben egyenlő számban vesznek részt a munkavállalók
és a munkáltató képviselői.

 

Mukvédelmi képviselő képzésre jelentkezek
Jelentkezési lap
Kérdése van? Üzenjen
Kérdése van? Üzenjen!

Köszönjük érdeklődését! Kollégánk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot!

bottom of page